Talat & skrivet
  Ända sedan jag som 15-åring blev rekryterad som skolredaktör på en pigg ungdomsbilaga som Svenska Dagbladet hade, Presens, har jag skrivit. Främst i Expressen, Dagens Nyheter och liberal landsortspress.

Jag skrev, på uppdrag av Stockholms Stadsteater för några år sedan en pjäs. Den fick en offentlig reading 1998. Du kan läsa den här: Ryktet - en teaterpjäs om politikens isolering och mediernas kommersialism.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa sida

Omvandlingen av Stockholm
Tidskriften Connoisseur oktober 2014
 
Risker med regerande
En alltför aktuell artikel från hösten 1978
 
Tal vid mottagandet av Karl Staaff-plaketten i guld.
Folkpartiets Landsmöte, Västerås, 20131115:
 
Inget är mer inne än Brooklyn
Livstilsmagasinet Bona Vita, okt 2013
 
Det är i internationalisering chansen ligger 
Tidningen Curie, januari 2013
 
Det trygga New York
Magasinet Bona Vita, mars 2013
 
Tal vid Raoul Wallenberg-årets avslutning.
12-12-19
 
Magasinet Connoisseur
oktober 2012-10-24
 
Den arabiska våren går mot höst
Magasinet Connoisseur, mars 2012
 
New York som sportstad
Magasinet Bona Vita, mars 2012
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nästa sida

 
Startsidan
Om Olle Wästberg
Talat och skrivet
Recept
Tips från NewYork
Tidigare nyhestbrev
Här kan du registrera dig för nyhetsbrevet
English material by me
Maila mig
Sök på siten
wastberg.se/talatochskrivet.php